ชง “คมนาคม” เคาะ พ.ร.บ. “ตั๋วร่วม” ม.ค.66 ลุยประกาศใช้ปลายปีหน้า

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ น.ส.กรุณา เนียมเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวในการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำแผนการกำกับกา…