1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจพลัส จับคู่ใน 2 เดือน เงินหนุน 1,500 ล้านต่อ 4 ปี

โครงการ 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ พลัส ถูกปัดฝุ่นนำกลับมาใช้โดยเป้าหมายภายใน 2 เดือน เริ่มทยอย “จับคู่ มีเป้างบประมาณอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทต่อ 4 ปีที่จะหามาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

24 ตุลาคม 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรั…