เชียงราย ระดมพ่นฉีดน้ำ ลดหมอกควัน – ฝุ่น PM 2.5

วันนี้ 27 มี.ค. 2566 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และ ถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย มีการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศ เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นขึ้นสู่อากาศ สนับสนุนการทำฝนเทียม …