เปิดสถิติสงคราม 6 ครั้ง มีผลต่อเศรษฐกิจการเงินโลก หุ้น น้ำมัน ทองคำ บอนด์ยีลด์

นางสาวทิพย์รัตน์ นันทปรีดาวัฒน์ นักวิเคราะห์กลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์การลงทุนต่าง ๆ ได้แก่ หุ้น น้ำมัน ทองคำ อัตราผลตอบแทน…