นักลงทุนชะลอดูความชัดเจนรัฐบาลใหม่

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเดือนมิถุนายน อยู่ที่ระดับ 81.62 ปรับขึ้นเล็กน้อย 5.1% จากเดือนก่อนหน้า ที่น่าสังเกตคือผลสำรวจพบว่า ปัจจัย ”หนุน” ที…