ทรู แจงยิบ 6 ข้อเท็จจริง ยันปฏิบัติตามกฎหมาย-เงื่อนไขควบรวมกสทช.

วันที่ 15 ธ.ค. 2566 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า เนื่องจาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายฝ่าย อาจมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แล้วมีการสื่อสารจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้บริการขอ…