4 ช่องทางชำระเงิน ค่าสมัครสอบ ก.พ. 67 ภาค ก. แบบ Paper & Pencil

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. แบบ Paper & Pencil ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อย โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 เม.ยคำพูดจาก Tagged