,

Ad Code

तुकाराम आरती (Tukaram Aarti)

तुकाराम आरती
आरती तुकाराम ।
स्वामी सद्गुरु धाम ॥
सच्चिदानंद मूर्ती ।
पाय दाखवी आम्हा ॥
आरती तुकाराम ।
स्वामी सद्गुरु धाम ॥
सच्चिदानंद मूर्ती ।
पाय दाखवी आम्हा ॥

राघवे सागरात ।
पाषाण तारीले ॥
तैसे हें तुकोबाचे ।
अभंग उदकी रक्षिले ॥
आरती तुकाराम ॥

आरती तुकाराम ।
स्वामी सद्गुरु धाम ॥
सच्चिदानंद मूर्ती ।
पाय दाखवी आम्हा ॥

तुकिता तुलनेसी ।
ब्रह्म तुकासी आले ॥
म्हणोनि रामेश्वरे ।
चरणी मस्तक ठेविले ॥

आरती तुकाराम ।
स्वामी सद्गुरु धाम ॥
सच्चिदानंद मूर्ती ।
पाय दाखवी आम्हा ॥

आरती तुकाराम ।
स्वामी सद्गुरु धाम ॥
सच्चिदानंद मूर्ती ।
पाय दाखवी आम्हा ॥

Tukaram Aarti
Arati Tukarama ।
Svami Sadguru Dhama ॥
Saccidananda Murti ।
Paya Dakhavi Amha ॥
Arati Tukarama ।
Svami Sadguru Dhama ॥
Saccidananda Murti ।
Paya Dakhavi Amha ॥

Raghave Sagarata ।
Pasana Tarile ॥
Taise hem tukobace ।
Abhaṅga Udaki Raksile.
Arati Tukarama ॥

Arati Tukarama ।
Svami Sadguru Dhama ॥
Saccidananda Murti ।
Paya Dakhavi Amha ॥

Tukita Tulanesi ।
Brahma Tukasi Ale ॥
Mhanoni Ramesvare ।
Carani Mastaka Thevile ॥

Arati Tukarama ।
Svami Sadguru Dhama ॥
Saccidananda Murti ।
Paya Dakhavi Amha ॥

Arati Tukarama ।
Svami Sadguru Dhama ॥
Saccidananda Murti ।
Paya Dakhavi Amha ॥

Post a Comment

0 Comments

Close Menu