,

Ad Code

Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali in Tamil | 108 Names of VenkateswaraShri Venkateshwara Ashtotara Shatanamavali Lyrics in Tamil

ஓம் ஶ்ரீ வேம்கடேஶாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீனிவாஸாய னமஃ
ஓம் லக்ஷ்மிபதயே னமஃ
ஓம் அனானுயாய னமஃ
ஓம் அம்றுதாம்ஶனே னமஃ
ஓம் மாதவாய னமஃ
ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீஹரயே னமஃ
ஓம் ஜ்ஞானபம்ஜராய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீவத்ஸ வக்ஷஸே னமஃ

ஓம் ஜகத்வம்த்யாய னமஃ
ஓம் கோவிம்தாய னமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ
ஓம் ப்ரபவே னமஃ
ஓம் ஶேஶாத்ரினிலாயாய னமஃ
ஓம் தேவாய னமஃ
ஓம் கேஶவாய னமஃ
ஓம் மதுஸூதனாய னமஃ
ஓம் அம்றுதாய னமஃ
ஓம் விஷ்ணவே னமஃ
ஓம் அச்யுதாய னமஃ
ஓம் பத்மினீப்ரியாய னமஃ
ஓம் ஸர்வேஶாய னமஃ

ஓம் கோபாலாய னமஃ
ஓம் புருஷோத்தமாய னமஃ
ஓம் கோபீஶ்வராய னமஃ
ஓம் பரம்ஜ்யோதிஷே னமஃ
ஓம் வ்தெகும்ட பதயே னமஃ
ஓம் அவ்யயாய னமஃ
ஓம் ஸுதாதனவே னமஃ
ஓம் யாத வேம்த்ராய னமஃ
ஓம் னித்ய யௌவனரூபவதே னமஃ
ஓம் னிரம்ஜனாய னமஃ
ஓம் விராபாஸாய னமஃ

ஓம் னித்ய த்றுப்த்தாய னமஃ
ஓம் தராபதயே னமஃ
ஓம் ஸுரபதயே னமஃ
ஓம் னிர்மலாய னமஃ
ஓம் தேவபூஜிதாய னமஃ
ஓம் சதுர்புஜாய னமஃ
ஓம் சக்ரதராய னமஃ
ஓம் சதுர்வேதாத்மகாய னமஃ
ஓம் த்ரிதாம்னே னமஃ
ஓம் த்ரிகுணாஶ்ரயாய னமஃ
ஓம் னிர்விகல்பாய னமஃ
ஓம் னிஷ்களம்காய னமஃ
ஓம் னிராம்தகாய னமஃ

ஓம் ஆர்தலோகாபயப்ரதாய னமஃ
ஓம் னிருப்ரதவாய னமஃ
ஓம் னிர்குணாய னமஃ
ஓம் கதாதராய னமஃ
ஓம் ஶார்ஞ்ஙபாணயே னமஃ
ஓம் னம்தகினீ னமஃ
ஓம் ஶம்கதாரகாய னமஃ
ஓம் அனேகமூர்தயே னமஃ
ஓம் அவ்யக்தாய னமஃ
ஓம் கடிஹஸ்தாய னமஃ
ஓம் வரப்ரதாய னமஃ
ஓம் அனேகாத்மனே னமஃ

ஓம் தீனபம்தவே னமஃ
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே னமஃ
ஓம் ஆகாஶராஜவரதாய னமஃ
ஓம் யோகிஹ்றுத்பத்ஶமம்திராய னமஃ
ஓம் தாமோதராய னமஃ
ஓம் ஜகத்பாலாய னமஃ
ஓம் பாபக்னாய னமஃ
ஓம் பக்தவத்ஸலாய னமஃ
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய னமஃ
ஓம் ஶிம்ஶுமாராய னமஃ

ஓம் ஜடாமகுட ஶோபிதாய னமஃ
ஓம் ஶம்க மத்யோல்ல ஸன்மம்ஜு கிம்கிண்யாட்ய னமஃ
ஓம் காரும்டகாய னமஃ
ஓம் னீலமோகஶ்யாம தனவே னமஃ
ஓம் பில்வபத்த்ரார்சன ப்ரியாய னமஃ
ஓம் ஜகத்கர்த்ரே னமஃ
ஓம் ஜகத்ஸாக்ஷிணே னமஃ
ஓம் ஜகத்பதயே னமஃ
ஓம் சிம்திதார்த ப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஜிஷ்ணவே னமஃ
ஓம் தாஶார்ஹாய னமஃ

ஓம் தஶரூபவதே னமஃ
ஓம் தேவகீ னம்தனாய னமஃ
ஓம் ஶௌரயே னமஃ
ஓம் ஹயரீவாய னமஃ
ஓம் ஜனார்தனாய னமஃ
ஓம் கன்யாஶ்ரணதாரேஜ்யாய னமஃ
ஓம் பீதாம்பரதராய னமஃ
ஓம் அனகாய னமஃ
ஓம் வனமாலினே னமஃ
ஓம் பத்மனாபாய னமஃ
ஓம் ம்றுகயாஸக்த மானஸாய னமஃ

ஓம் அஶ்வரூடாய னமஃ
ஓம் கட்கதாரிணே னமஃ
ஓம் தனார்ஜன ஸமுத்ஸுகாய னமஃ
ஓம் கனதாரல ஸன்மத்யகஸ்தூரீ திலகோஜ்ஜ்வலாய னமஃ
ஓம் ஸச்சிதானம்தரூபாய னமஃ
ஓம் ஜகன்மம்கள தாயகாய னமஃ
ஓம் யஜ்ஞபோக்ரே னமஃ
ஓம் சின்மயாய னமஃ
ஓம் பரமேஶ்வராய னமஃ

ஓம் பரமார்தப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஶாம்தாய னமஃ
ஓம் ஶ்ரீமதே னமஃ
ஓம் தோர்தம்ட விக்ரமாய னமஃ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே னமஃ
ஓம் ஶ்ரீவிபவே னமஃ
ஓம் ஜகதீஶ்வராய னமஃ
ஓம் ஆலிவேலு மம்கா ஸஹித வேம்கடேஶ்வராய னமஃ

Post a Comment

0 Comments

Close Menu