วุฒิสภาเห็นชอบ "เอกวิทย์ วัชชวัลคุ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 โดยการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปโดยลับ รวมถึงการลงคะแนนลับด้วยเช่นกัน

โดยภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สวคำพูดจาก เครื่องสล็อต. ได้แจ้งต่อผลการลงคะแนนว่า ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 202 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 คะแนน ไม่ออกเสียง 4 คะแนน

วุฒิสภาเห็นชอบ “พศวัจณ์ กนกนาก” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.

วุฒิสภาไม่เห็นชอบ “สถาพร วิสาพรหม” นั่งกรรมการ ป.ป.ช.

ทั้งนี้ ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายเอกวิทย์ ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 123 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกนายเอกวิทย์ ให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแทน "นายณรงค์ รัฐอมฤต" ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับนายเอกวิทย์ ปัจจุบันอายุ 63 ปี เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 โดยจบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา และพัฒนบริหารศาสตรมมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดสถิติหวยออกประจำปี 2566

ลดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 อย่างละ 1 บาทต่อลิตร รวม 2.50 บาท

สรุปผลการมอบรางวัลบัลลงดอร์ Ballon d'Or ประจำปี 2023

 วุฒิสภาเห็นชอบ "เอกวิทย์ วัชชวัลคุ" นั่งกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

You May Also Like

More From Author